Stord SV vil ha ny konsertsal og symjehall

Hilde Hildal Hauglid er ordførerkandidaten til Stord SV og ein av dei som har underteikna dette innlegget som først stod i avisa Sunnhordland 31. august.

Då Stord kulturhus vart bygd for over 40 år sidan, var ikkje det etter initiativ frå det lokale kulturlivet. Heller ikkje først og fremst med tanke på kva lokale lag og organisasjonar, kunst og musikkliv hadde bruk for. Kulturhuset vart bygd etter initiativ frå Aker Stord for å sikra seg at den tilflytta arbeidskrafta vart buande her. Då trong Stord eit betre fritidstilbod enn det kommunen alt hadde.

 

Les meir om Stord SV vil ha ny konsertsal og symjehall