Kategoriarkiv: Ymse

Eg òg er imot klimahysteri

 

Eg òg er imot klimahysteri. Hysteri løyser ingen problem.
Men det er ikkje hysterisk å meina at menneskeleg aktivitet fører til utslepp av klimagassar. Det er ikkje hysterisk å ta frykten for ein total økologisk og økonomisk kollaps på alvor. Det er ikkje hysterisk å nøkternt vurdera kva samfunnet må gjera for å demma opp mot ei trugande krise. Like lite som det er hysterisk å tenkja over sin eigen levemåte og sitt eige forbruk.

Les meir om Eg òg er imot klimahysteri

Spottegauken sine songar

Her er seks songtekstar, som dukka opp i hovudet mitt. Somme kallar det nidviser, andre seier dei er i tradisjonen etter Pausposten, eg veit ikkje. Skjemt og politisk satire, kanskje spottesongar? Du får lesa sjølv, viss du vil, og sjå kva du meiner. Nokre kan syngjast på kjente melodiar, eller setjast melodi til for dei som driv med slikt, eller lesast opp i lystig lag. Dei vart først publiserte på Facebook.

Les meir om Spottegauken sine songar