Spottegauken sine songar

Her er seks songtekstar, som dukka opp i hovudet mitt. Somme kallar det nidviser, andre seier dei er i tradisjonen etter Pausposten, eg veit ikkje. Skjemt og politisk satire, kanskje spottesongar? Du får lesa sjølv, viss du vil, og sjå kva du meiner. Nokre kan syngjast på kjente melodiar, eller setjast melodi til for dei som driv med slikt, eller lesast opp i lystig lag. Dei vart først publiserte på Facebook.

Les meir om Spottegauken sine songar