Men å få syngja litt …

… men å få syngja litt

Eg har vore på valmøte på Sagvåg skule. Vel, ikkje valmøte, då elevane er for unge til å røysta, så heller eit møte der partia fekk seia litt om seg sjølv, og svara på spørsmål frå elevane. To minutt kvar fekk me til å snakka om partia, og det er jo ikkje så mykje for oss taletrengde, men langt nok til å få fram både nokre skilnader og likskapar, men så kort at det nok for mange kan ha vore meir forvirrande enn oppklårande. 

Les meir om Men å få syngja litt …