Bilete eg har teke

Frå Ådlandsvatnet
Storddøra til Sissel Tolaas i måneskin.
To hjortar eg trefte midt på dagen på Årbø på Fitjar.

Ein teinefiskar på veg ut for å sjekka hummarteinene, lagar bulk på sola i sjøen.
Den gamle drikkevasskjelde til Stord.
Utsikt vestover frå midfjords ein stad.
Regnboge landar på Hovaneset, om det finst ein gullskatt der, veit eg ikkje, men det finst i alle fall verna raudsildre som blømer tidleg på våren.
Tre sauer på Vatna.
Leirvik Meieri er vekke, att står denne transformatoren som minner meir om ein utbomba by, enn eit framtidig høghusprosjekt.
Ved Huglahammaren er det godt å fiska.
Frå den nye turløypa langs Ådlandsvatnet.

Kunst, kultur og samfunn – og livet elles.